Sağ Direk
Sol Direk
Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi Özlem Vidin Engindeniz